Сазив 86. седнице Општинског већа за 24.05.2023. године

На основу члана 12. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023),

 

С  А  З  И  В  А  М

86. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 24.05.2023. год. (среда) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Ловачког удружења „Фазан“ из Средњева,
  3. Предлог Решења о усвајању Захтева МЗ Чешљеве Баре, ради давања сагласности на Одлуку број 01/2023 од 08.05.2023.године, а у вези продужења закупа насталог по основу Уговора о закупу пословног простора на одређено време,
  4. Предлог Решења о давању сагласности Ловачком удружењу „Фазан-Средњево“ из Средњева, да може користити к.п. бр. 1075/4 КО Средњево,
  5. Предлог Решења о давању сагласности Касабашић Марјану из Краљева за плаћање трошкова на рате,
  6. Предлог Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште,
  7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште

Број:0625/2023-01-4   

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                          Драган Милић,с.р.     

 

image_pdfimage_print