извештај о активностима на спровођењу Програма мера