Резултати акције бесплатне вакцинације, чиповања и стерилизације, односно кастрације власничких паса

Општина Велико Градиште је издвојила новчана средства у циљу финансирања бесплатне вакцинације, чиповања и стерилизације, односно кастрације власничких паса како би изашла у сусрет свим грађанима да своје кућне љубимце држе на законом прописан начин.

Акцију је, у периоду од децембра 2022. до априла ове године, спровела Ветеринарска станица „Велико Градиште“ и доставила извештај о активностима на спровођењу Програма мера.

Чланом 6, 55. и 56. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр.91/2005, 30/2010, 93/2012, 17/2019- др.закон) прописано је да су власници паса дужни да псе вакцинишу и да их региструју по закону, односно на прописан начин трајно обележе (чипују).

Такође, чланом 55. Закона о добробити животиња  („Службени гласник РС“, бр.41/2009) прописано је да је власник, односно држалац паса, дужан да спречи рађање нежељених кућних љубимаца односно, да је дужан да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину.

Висина новчаних казни за држање паса супротно одредбама ових Закона износи до 50.000 динара.

image_pdfimage_print