Сазив 83. седнице Општинског већа за 26.04.2023. године

На основу члана 12. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023),

С  А  З  И  В  А  М

83. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 26.04.2023. год. (среда) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Одлуке о одржавњу чистоће на јвним површинама на Сребрном језеру у 2023. години,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Епархије Рашко-призренске манастир Грачница,
  3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
  4. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Дунав Велико Градиште“,
  5. Предлог Решења о усвајању Захтева МЗ Мајиловц ради давања сагласности на Одлуку у вези продужења закупа пословног простора на одређено време.

Број:06-/2023-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић,с.р.     

image_pdfimage_print