Сазив 81. седнице Општинског већа за 06.04.2023. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

81. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 06.04.2023. год. (четвртак) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Велико Градиште,
  3. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Месне заједнице Тополовник, за усвајање Захтева СЗТР „Mediaplus“ Тополовник за закључење Анекса Уговора о закупу пословног простора,
  4. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, (Компанија „Евротрговина“ Шапине),
  5. Предлог Инструкције о садржини захтева за повраћај неутрошених средстава у Текућу буџетску резерву.

Број:06-/2023-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.   

image_pdfimage_print