Наставља се одношење кабастог отпада у граду и Белом Багрему

ОДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА
У МАЈУ 2023. ГОД.
за
Велико Градиште (град), Бели Багрем, Рударево

ПОРЕД КАНТЕ

ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ ОДЛАЖУ ДАНИМА:

ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ
– ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА

ГРАД

15.05.  ⇒

17.05.  ⇒

19.05.  ⇒

понедељак

среда

петак

21.05.

БЕЛИ БАГРЕМ и РУДАРЕВО

21.05.

КАБАСТИ  ОТПАД  ЈЕ ПОТРЕБНО УРЕДНО ОДЛОЖИТИ, УВЕЗАТИ ИЛИ ПРИКУПИТИ У КЕСЕ

Можете одложити дотрајале предмете, стари намештај, делове санитарне опреме, баштенски отпад и слично. 

Немојте одлагати отпадни грађевински материјал – шут!

Примереним одлагањем кабастог отпада из домаћинстава спречавамо стварање дивљих депонија и дајемо свој допринос чистијој и здравијој животној средини. 

Хвала вам што одвајате отпад!

image_pdfimage_print