Сазив 79. седнице Општинског већа за 17.03.2023. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

79. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 17.03.2023. год. (ПЕТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „ДУнав Велико Градиште“ за 2023. годину,
  2. Нацрт Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
  3. Предлог Решења о отуђењу покретне имовине.


Број:06
-/2023-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.   

image_pdfimage_print