Сазив 22. седнице Скупштине општине за 27.03.2023. године

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине Велико Градиште“ бр. 3/2023),

 

САЗИВАМ

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 27. МАРТ 2023. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину,
 2. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом, („Silver Lake Investment“),
 3. Предлог Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Јавној установи Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ из Великог Градишта,
 4. Предлог Одлуке о образовању Комисије за дефинисање специфичних области које би могле бити предмет концесије и других облика јавно-приватних партнерстава,
 5. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште,
 6. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о именовању директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2022. годину,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада за 2023. годину, са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2023. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2023. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене у Плану и програму рада Јавне установе културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2023. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (IV квартал),
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023.годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште.

Број: 06-12/2023-01-1 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print