Овлашћење Радној групи за праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката и израде буџета за спровођење плана активности