Решење о формирању Радне групе праћења и извештавања програма, програмских активности и пројеката и израде буџета