Почиње пролећна акција чишћења града

ОДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА
У АПРИЛУ 2023. ГОД.

за

Велико Градиште (град), Бели Багрем, Рударево

ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ ОДЛАЖУ ДАНИМА:

ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА
ИЛИ КАНТЕ

ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ

– САМО ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА

ГРАД

понедељак →

петак →

среда →

03.04.

07.04.

12.04.

04.04.

08.04.

09.04.

13.04.

БЕЛИ БАГРЕМ и РУДАРЕВО

03.04.

04.04.

07.04.

08.04.

09.04.

12.04.

13.04.

 

КАБАСТИ  ОТПАД  ЈЕ, ЗАВИСНО ОД ВРСТЕ, ПОТРЕБНО УРЕДНО ОДЛОЖИТИ,
УВЕЗАТИ ИЛИ ПРИКУПИТИ У КЕСЕ

Можете одложити дотрајале предмете, стари намештај,

делове санитарне опреме, баштенски отпад и слично.

Немојте одлагати отпадни грађевински материјал – шут!

Примереним одлагањем кабастог отпада из домаћинстава спречавамо стварање дивљих депонија
и дајемо свој допринос чистијој и здравијој животној средини. 

Хвала вам што одвајате отпад!

image_pdfimage_print