Обавештење о заузећу јавне површине током ускршњих празника

Обавештавамо све заинтересоване странке за заузеће јавне површине током ускршњих празника, да ће се заузеће јавне површине одобрити за период од 03.04.2023. до 16.04.2023. године на локацији Трг Младена Милорадовића. Укупан број предвиђених места је 22.

Пре подношења захтева за заузеће, потребно је доћи у канцеларију бр. 36 ОУ општине Велико Градиште, почев од дана 20.03.2023. године како би се изабрала локација за постављање тезге.

Локације ће се одобравати према редоследу јављања заинтересованих странака.

Одељење за локални економски развој