Обавештење o вакцинацији, чиповању и стерилизацији власничких паса

Чланом 6, 55. и 56. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр.91/2005, 30/2010, 93/2012, 17/2019- др.закон) прописано је да су власници паса дужни да псе вакцинишу и да их региструју по закону, односно на прописан начин трајно обележе (чипују).

Чланом 55. Закона о добробити животиња  („Службени гласник РС“, бр.41/2009) прописано је да је власник, односно држалац паса, дужан да спречи рађање нежељених кућних љубимаца односно, да је дужан да правилним држањем и другим мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину.

Висина новчаних казни за држање паса супротно одредбама ових Закона износи до 50.000 динара.

Општина Велико Градиште је издвојила новчана средстава у циљу финансирања бесплатне вакцинације, чиповања и стерилизације односно, кастрације власничких паса јер на овај начин жели да изађе у сусрет свим грађанима да своје кућне љубимце држе на прописан начин.

Молимо све заинтересоване суграђане који имају псе, да се јаве Ветеринарској станици „Велико Градиште“ д.о.о – контакт телефон 012/766-2278, ради остваривања права на бесплатну услугу вакцинације, чиповања и стерилизације односно, кастрације паса.

image_pdfimage_print