Обавештење грађанима ради информисања о стицању статуса енергетски угроженог купца

Нова Уредба о енергетски угроженом купцу ступила је на снагу 17. децембра 2022. године.

Статус енергетски угроженог купца могу стећи домаћинства која су корисници права на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ као и домаћинства са минималним примањима и приходима, у складу са Уредбом.

Овим путем позивамо грађане који испуњавају услове да поднесу захтев ради остваривања права.

Заинтересована лица могу да преузму Захтев преко следећих линкова:

Заинтересована лица могу преузети захтеве у канцеларији бр.  1  Општинске управе Општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште.

Захтев са одговарајућом документацијом подноси  се Општинској управи Оштине Велико Градиште сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

За све додатне информације и помоћ око попуњавања захтева грађани се могу обратити на бр. телефона:  069/801-76-79 и 012/660-444.

image_pdfimage_print