Сазив 77. седнице Општинског већа за 28.02.2023. год. са допуном

Сазив 77. седнице Општинског већа за 28.02.2023. год.

Допуна:

17. Предлог Одлуке о обезбеђивању  сопственог учешћа и привременој расположивости  финансијских  средстава за пројектне активности до надокнаде  истих,  ради учешћа у пројекту „„„Заједничке акције за решавање заједничких изазова у Оравити и Великом Градишту“.

18. Предлог Одлуке о обезбеђивању  сопственог учешћа и привременој расположивости  финансијских  средстава за пројектне активности до надокнаде  истих,  ради учешћа у пројекту „„Унапређење улоге културе у Оравити и Великом Градишту заједничким деловањем““.