Сазив 76. седнице Општинског већа за 03.02.2023. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

76. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 03.02.2023. год. (петак) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Нацрт Одлуке о усвајању друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште,(због обимности самог Плана, исти се налази на следећем линку, где можете да га погледате или скинете у наредних 7 дана, после тога ће бити аутоматски обрисан:https://we.tl/t-hHyjSH42nW )
  2. Нацрт Решења о престанку дужности вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
  3. Нацрт Решења о именовању директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
  4. Предлог Допуне Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 32/20),
  5. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште.

Број: 06-/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print