Обавештење о инспекцијском надзору

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
Број: 355-39/2023-04
Датум: 7.2.2023. године
Велико Градиште

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

 

Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште обавештава сва правна и физичка лица и предузетнике који због обављања своје делатности или за сопствене потребе врше заузећа јавних површина да их општинска комунална  инспекција неће у писаном облику обавештавати о инспекцијском надзору када:

– у налогу има контролу заузећа јавних површина;

– у налогу поред осталог има и контролу заузећа јавних површина.

У складу са чланом 17. Закона о инспекцијском надзору општински комунални инспектор ће отпочињати надзор без писаног обавештавања надзираног субјекта због тога што би обавештавање умањило остварење циља инспекцијског надзора.

НАПОМЕНА: О учесталости и времену вршења редовних инспекцијских надзора сви субјекти (правна и физичка лица и предузетници) могу се обавестити увидом у Годишњи план инспекцисјког надзора комуналне инспекције за 2023. годину који је објављен на интернет страници https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2022/12/Godisnji-Plan-rada-komunalne-inspekcije-OU-Veliko-Gradiste-za-2023.godinu.pdf .

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print