Сазив 21. седнице Скупштине општине за 13.02.2023.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште(„Сл. Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

САЗИВАМ

21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 13. ФЕБРУАР 2023. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о допуни Статута општине Велико Градиште,
 2. Предлог Пословника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
 5. Предлог Одлуке о успостављању међуопштинске сарадње града Пожаревца, општине Петровац на Млави, општине Велико Градиште, општине Кучево, општине Жагубица, општине Мало Црниће и општине Голубац,
 6. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Велико Градиште путем размене непосредном погодбом,(Трујић Драгослава из Великог Градишта),
 8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Илић Зоран и Илић Мирјана из Београда),
 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зоран Игњатовић из Рипња),
 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ненад Јовановић из Рипња),
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Роберт Пајовић из Београда),
 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда),
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јовица Пантић из Београда),
 14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Митар Кнежевић из Београда),
 15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дејан Живковић из Кленовника),
 16. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ђорђе Вујанић из Панчева),
 17. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Душан Вујанић из Панчева),
 18. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Бркић из Панчева),
 19. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Петровић из Ћићевца),
 20. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша),
 21. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша),
 22. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Игор Илић из Београда),
 23. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Лидија Живић из Поповића),
 24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дивна Живић из Поповића),
 25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Јеремић из Параћина),
 26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца),
 27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца),
 28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда),
 29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мира Јовановић из Београда),
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2022. годину,
 31. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуса финансијским показетељима за 2022. годину Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 32. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ Народна библиотека Вук Караџић за 2022. годину,
 33. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2022.годину,
 34. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуса Финансијским извештајемЈУ “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022.годину,
 35. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Основне школе “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта у 2022. години,
 36. Предлог Решења о давању сагласности на финансијски извештајОсновнe школe „Вук Караџић“ из Мајиловца  за 2022. године,
 37. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2022. години Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева,
 38. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2022. годину,
 39. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2022. годину Дома здравља Велико Градиште,
 40. Предлог Решења о давању сагласностиШколи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Из Пожеревца на Финансијски извештај за 2022. годину,
 41. Предлог Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
 42. Предлог Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
 43. Предлог Решења о утврђивању предлога за измену Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта,
 44. Предлог Решења о престанку дужности вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац
 45. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац
 46. Информација – Финансијски извештај Црвеног крста општине Велико Градиште за 2022. годину.

Напомена: Прилози за тачке од 9. до 29. су истоветни и приложени су уз тачку 9.

Број: 06-4/2023-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print