Сазив 75. седнице Општинског већа – 01.02.2023.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),
С  А  З  И  В  А  М
75. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 01.02.2023. год. (среда)
Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.
За ову седницу предлажем следећи
Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д
1.Нацрт Одлуке о промени Статута општине Велико Градиште,
2.Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
3.Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
4.Нацрт Решења о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Велико Градиште путем размене непосредном погодбом,(Трујић Драгослав из Великог Градишта),
5.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Илић Зоран из Београда),
6.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зоран Игњатовић из Рипња),
7.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ненад Јовановић из Рипња),
8.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Роберт Пајовић из Београда),
9.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда),
10.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јовица Пантић из Београда),
11.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Митар Кнежевић из Београда),
12.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дејан Живковић из Кленовника),
13.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ђорђе Вујанић из Панчева),
14.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Душан Вујанић из Панчева),
15.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Бркић из Панчева),
16.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Петровић из Ћићевца),
17.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша),
18.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша),
19.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Игор Илић из Београда),
20.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Лидија Живић из Поповића),
21.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дивна Живић из Поповића),
22.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Јеремић из Параћина),
23.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца),
24.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца),
25.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда),
26.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мира Јовановић из Београда),
27.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2022. годину,
28.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показетељима за период 1.1.2022. до 31.12.2022. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
29.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ Народна библиотека Вук Караџић за 2022. годину,
30.Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2022 – 31.12.2022. године са финансијским извештајем,
31.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са Финансијским извештајем Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за период 1.1.2022.г. до 31.12.2022.г.,
32.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Основне школе “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта у 2022. години,
33.Решење о давању сагласности на финансијски извештај Основнe школe „Вук Караџић“  из Мајиловца  за 2022. године,
34.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2022. години Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева,
35.Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2022. годину,
36.Информација – Финансијски извештај Црвеног крста општине Велико Градиште за 2022. годину,
37.Нацрт Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
38.Нацрт Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
39.Нацрт Решења о утврђивању предлога за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
40.Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Ђураково – Поповац за продужење закупа,
41.Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима цркава и верских заједница у 2022. години,
42.Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима од стране удружења грађана у 2022. години,
43.Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Савета за родну равноправност општине Велико Градиште,
44.Предлог Решења о утврђивању висине стипендије,
45.Предлог Решења о умањењу почетне процењене вредности непокретности у поступку отуђења јавним надметањем,
46.Предлог Решења о одобравању Нацрта Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији пројекта „Ледерата“,
47.Предлог Решења о усвајању Извештаја Жалбене комиисије за 2022. годину,
48.Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници  П.бр. 458/22 пред Основним судом у Великом Градишту,
49.Разматрање Захтева Општинског правобраниоца општине Велико Градиште за давање сагласности за закључење Споразума о решавању спорног односа у парници П.бр. 355/22, тужиоца Поповић Добривоја из Бачке Паланке против тужене Општине Велико Градиште,
50.Предлог Закључка о исправки техничке грешке у Годишњем плану расписивања јавних конкурса за 2023. годину,
51.Предлог Инструкције о садржини захтева за одобрење средстава из текуће буџетске резерве,
52.Предлог Годишњег извештаја о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2022. годину,
53.Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште
54.Предлог Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици и деци на територији општине Велико Градиште,
55.Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
56.Разно.
Број: 06-1/2023-01-4
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
image_pdfimage_print