Предлог за допуну Дневног реда 75. седнице Општинског већа

ПРЕДЛОГ

ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА 75. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

56. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2022. годину Дома здравља Велико Градиште,

57. Нацрт Решења о давању сагласности Школи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожеревца на Финансијски извештај за 2022. годину,

58. Разно.

Број:06-1/2023-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.