Јавно обавештење о организовању округлог стола 09.01.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава
Број: 401-1/2023-01-2
Датум: 4. 1. 2023. године
Велико Градиште

 

 

На основу члана 1. и 2. Закључка о условима и начину сарадње са организацијама цивилног друштва и других актера од значаја за доделу помоћи („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2022), Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2023. годину, образована решењем број 02-88/2022-01-2од 21. 12. 2022. године (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 30. 12. 2022. године, донела је следеће

 

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА

 

Обавештавају се удружења грађана, цркве и верске заједнице, да ће у понедељак 9. 1. 2023. године, са почетком у 10.30 часова бити одржан округли сто у згради СО Велико Градиште, Житни трг бр. 1, канцеларија број 4. у приземљу (у случају већег броја пријављених учесника могућа је промена места одржавања).

На округлом столу размотриће се дефинисање услова, мерила, критеријума за јавни позив као и начин учешћа тј. увида у примљену документацију, као и контролу програма. На самом састанку биће представљен нацрт Јавног позива на који организације цивилног друшта, цркве и друге верске заједнице могу дати своје мишљење, предлоге и сугестије.

Заинтересоване организације као и цркве могу извршити своје пријаве слањем података (назив организације, име и презиме особе која ће присуствовати састанку, као и контакт податке) на е-адресу: vesna.milanovic@velikogradiste.rs најкасније до 6. 1. 2023. године до 13.00 часова.

 

Председник Комисије

Драган Живковић

image_pdfimage_print