Archive for month: јануар, 2023

Предлог за допуну Дневног реда 75. седнице Општинског већа

ПРЕДЛОГ

ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА 75. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

56. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2022. годину Дома здравља Велико Градиште,

57. Нацрт Решења о давању сагласности Школи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожеревца на Финансијски извештај за 2022. годину,

58. Разно.

Број:06-1/2023-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Обавештење о непланираном искључењу воде због хитне поправке квара на водоводној мрежи у Великом Градишту

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у Великом Градишту да ће због хитне поправке квара бити искључено водоснабдевање у следећим улицама: Кнеза Лазара, Трг Младена Милорадовића, Воје Богдановића и део улице Војводе Путника од Дома здравља до раскрснице са Београдском.

Прекид водоснабдевања ће трајати од 9 до 14 часова.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

Наш број: 287/2023
Датум: 30.01.2023. године

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

 

image_pdfimage_print

Oбавештење о привременом искључењу службених фиксних телефона

Обавештавају се странке да привремено (неколико дана) неће радити фиксни телефони број 662-124 и 660-124 (Општинска управа, Скупштина општине и Општинско правобранилаштво).

Уместо наведених, у функцији ће бити број 662-120.

Хвала на разумевању.

image_pdfimage_print

Сазив 75. седнице Општинског већа – 01.02.2023.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),
С  А  З  И  В  А  М
75. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 01.02.2023. год. (среда)
Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.
За ову седницу предлажем следећи
Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д
1.Нацрт Одлуке о промени Статута општине Велико Градиште,
2.Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
3.Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
4.Нацрт Решења о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Велико Градиште путем размене непосредном погодбом,(Трујић Драгослав из Великог Градишта),
5.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Илић Зоран из Београда),
6.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зоран Игњатовић из Рипња),
7.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ненад Јовановић из Рипња),
8.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Роберт Пајовић из Београда),
9.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда),
10.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јовица Пантић из Београда),
11.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Митар Кнежевић из Београда),
12.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дејан Живковић из Кленовника),
13.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ђорђе Вујанић из Панчева),
14.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Душан Вујанић из Панчева),
15.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Бркић из Панчева),
16.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Петровић из Ћићевца),
17.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша),
18.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша),
19.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Игор Илић из Београда),
20.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Лидија Живић из Поповића),
21.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дивна Живић из Поповића),
22.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Јеремић из Параћина),
23.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца),
24.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца),
25.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда),
26.Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мира Јовановић из Београда),
27.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2022. годину,
28.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показетељима за период 1.1.2022. до 31.12.2022. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
29.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ Народна библиотека Вук Караџић за 2022. годину,
30.Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2022 – 31.12.2022. године са финансијским извештајем,
31.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду са Финансијским извештајем Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за период 1.1.2022.г. до 31.12.2022.г.,
32.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Основне школе “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта у 2022. години,
33.Решење о давању сагласности на финансијски извештај Основнe школe „Вук Караџић“  из Мајиловца  за 2022. године,
34.Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2022. години Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева,
35.Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2022. годину,
36.Информација – Финансијски извештај Црвеног крста општине Велико Градиште за 2022. годину,
37.Нацрт Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
38.Нацрт Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“,
39.Нацрт Решења о утврђивању предлога за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
40.Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Ђураково – Поповац за продужење закупа,
41.Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима цркава и верских заједница у 2022. години,
42.Предлог Решења о усвајању Извештаја о утрошеним средствима од стране удружења грађана у 2022. години,
43.Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Савета за родну равноправност општине Велико Градиште,
44.Предлог Решења о утврђивању висине стипендије,
45.Предлог Решења о умањењу почетне процењене вредности непокретности у поступку отуђења јавним надметањем,
46.Предлог Решења о одобравању Нацрта Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији пројекта „Ледерата“,
47.Предлог Решења о усвајању Извештаја Жалбене комиисије за 2022. годину,
48.Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници  П.бр. 458/22 пред Основним судом у Великом Градишту,
49.Разматрање Захтева Општинског правобраниоца општине Велико Градиште за давање сагласности за закључење Споразума о решавању спорног односа у парници П.бр. 355/22, тужиоца Поповић Добривоја из Бачке Паланке против тужене Општине Велико Градиште,
50.Предлог Закључка о исправки техничке грешке у Годишњем плану расписивања јавних конкурса за 2023. годину,
51.Предлог Инструкције о садржини захтева за одобрење средстава из текуће буџетске резерве,
52.Предлог Годишњег извештаја о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2022. годину,
53.Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште
54.Предлог Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици и деци на територији општине Велико Градиште,
55.Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
56.Разно.
Број: 06-1/2023-01-4
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за фебруар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 01, 02, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 27. и 28.02.2023. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Joш једна донација општине Општој болници у Пожаревцу

У Општој болници у Пожаревцу данас је уручена донација општине Велико Градиште у виду јастука, за опремање болничких одељења.

Уз најаву редовних активности и неких лепших догађаја, директор Болнице др Данко Николић похвалио је данашњу донацију као и помоћ ове локалне самоуправе. Како је навео, од 2019. до сада, општина је за болницу обезбедила нови агрегат, бронкоскоп, постељину, апарат за мерење шећера који је у време короне био веома користан, тетра пелене за породилиште, у износима од по 100.000 динара, док донација јастука за одељења нове и старе болнице износи 240.000 динара од чега су, у последњој тури, набављена 283 јастука.

И председник општине Велико Градиште Драган Милић похвалио је досадашњу сарадњу те напоре Болнице за добробит пацијената Браничевског округа уз жеље да та сарадња буде јоп успешнија. Он је, такође, подсетио и на прошлогодишњу донацију душека за ортопедију и обећао помоћ општине и у наредном периоду како би пацијенти добили неоподну негу.

“То је наша болница, наши људи се ту лече.“, рекао је Милић, упутивши молбу колегама из Округа да сви по мало допринесу квалитету боравка пацијената у болници.

Председник Милић дао је предлог да Болница поднесе захтев за још 200 јастука, а овом приликом по први пут локална самоуправа је обезбедила пакетиће за бебе са територије ове општине које се овде рађају – ћебе и плишану играчку, уз честитку и обавештење родитељима о правима која могу да остваре поводом рођења детета.

Уз све погодности и подршку коју општина пружа родитељима и породици, председник је подсетио и на последњу донету меру у виду смањења пореза на имовину за 30 одсто за породице са троје и више деце, у настојању да се побољша наталитет.

Како је овом приликом речено, ускоро се очекује и отварање нове болнице где је завршено скоро 90 одсто радова, а при крају је и план реконструкције старе болнице који финансира град Пожаревац.

Да предузете мере имају резултата потврдио је и директор Николић податком да су у 2023. години у овој болници на свет дошле 62 бебе.

Донација је симболично уручена главним сестрама одељења које ће је распоредити према потребама болнице.

 

   
image_pdfimage_print

ЈКП Дунав: Обавештење о искључењу воде због радова на водоводној мрежи у Великом Градишту – насеље Сунчани брегови

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Сунчани брегови, Велико Градиште, да ће због радова на водоводној мрежи бити искључено водоснабдевање у четвртак 26.01.2023. године у периоду од 8 до 10 часова. Искључење се односи на следеће улице: Печка патријаршија, Старине Новака и Цвијићева.

ЈКП Дунав ће настојати да прекид траје што краће и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

Наш број: 242/2023

Датум: 25.01.2023. године

Јавно комунално предузеће

„Дунав Велико Градиште“

 

image_pdfimage_print

Милица и Гордана допливале прве до Часног крста

И ове године, победница традиционалног пливања за Часни крст на празник Богојављење у Великом Градишту је мештанка Милица Милосављевић. За њом је допливала Гордана Ђукић па су награду “братски“ поделиле.

Милици је припао златник док је Гордани уручен Часни крст које су обезбедили Црква Светог архангела Гаврила и локална самоуправа.

У присуству бројних верника, поред две девојке, за Крст је пливало и 17 мушкараца, међу којима и заменик председника општине Слађан Марковић, који су предност дали дамама и тиме исказали поштовање према женама.

Ово је 16. пут по реду да Градиштанци обележавају велики хришћански празник Богојављење, у организацији Цркве и подршку општине и Туристичке организације, а пливаче су у чамцима подржали и аласи Великог Градишта.

Сваке године пливање за Часни крст привлачи све већи број како учесника тако и посматрача па је овај догађај на Дунаву постао чувен и изван Браничевског округа.

 

 

 

image_pdfimage_print

Родитељи два прворођена дечака у 2023. на пријему у општини

Родитеље прворођених беба у 2023. години примили су данас председник општине Велико Градиште Драган Милић и председник Скупштине општине Владимир Штрбац.

Ове године то су два дечака, рођена истог дана током новогодишњих празника – Вујадин, дете Магдалене и Дарка Живковића и Богдан од родитеља Марије и Александра Јовановића.

“Ово је најлепши поклон и за нашу општину, два момка која су рођена у размаку од једног сата.“, честитао је родитељима на принови председник Милић, уз захвалност патронажној екипи која им много помаже.

Општина је за новорођенчад припремила поклон пакет са опремом за бебе и дукат, а председник је овом приликом подсетио и на подршку коју општина пружа породицама.

Између осталог, и поред помоћи коју породицама даје Република Србија, то је опремање новорођенчета, помоћ породици за сваки новосклопљени брак и накнада трошкова за вантелесну оплодњу.

Општина обезбеђује новогодишњи и ускршњи слатки пакет за сву децу, пакет са школским пробором за ђаке прваке, бесплатан вртић, доручак за основце и превоз за средњошколце који испуњавају услове као и стипендије за најбоље студенте и награду ученицима за остварене резултате током редовног школовања.

Поред тога, свако треће и наредно дете има право на бесплатно коришћење услуга продуженог боравка у школи, бесплатно коришћење услуга у предшколској установи (вртићу), набавку уџбеника, а породица финансијску подршку у виду умањења пореза на имовину. Преко општине, ове породице могу добити и картицу “Три плус“ којом остварују бројне погодности и попусте.

Председник је подсетио и да је отворено бесплатно клизалиште за децу које посећује око 300-400 малишана, а Деда Мраз је за новогодишње празнике поделио око 1.500 слатких пакетића у вртићу, по граду, на клизалишту, месним заједницама, а посебно и социјално-угроженој деци.

Поред челних људи општине, пријему су присуствовале и директорка Туристичке организације, руководилац Одељења друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе као и патронажне сестре Дома здравља Велико Градиште.

image_pdfimage_print

Јавни увид у Нацрт друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизами
имовинско-правне послове
Заводни број: 353-708/2022-06
Датум: 11.01.2023. године
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 50. и чланом 51 б.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21) и чланова 55, 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради друге Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 50/2022.

Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11.01.2023.године до 25.01.2023. године. Нацрт плана у току трајања јавног увида биће доступан на званичној интернет страници општине Велико Градиште и у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида биће одржана јавна презентацијадана16.01.2023. године у 12 часова у свечаној сали зграде општине ВеликоГрадиште.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно до25.01.2023.године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 01.02.2023.године,  у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

Нацрт плана

Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print