Сазив 74. седнице Општинског већа за 29.12.2022. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

74. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 29.12.2022. год. (четвртак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Општинске управе општине Велико Градиште,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Спортског савеза општине Велико Градиште,
  3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЛУ „Голуб“ Велико Градиште,
  4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Тополовник,
  5. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, „Mega invest Duo“ и „Silver Lake investment“,
  6. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, „Урбан градња Мајиловац“.

Број: 06-77/2022-01-4                      

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

 

image_pdfimage_print