Сазив 73. седнице Општинског већа за 27.12.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

73. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 27.12.2022. год.(уторак)

 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о утврђивању листе крајњих корисника за мере енергетске санације.
 2. Предлог Решења о одобравању додељивања опредељених средстава крајњим корисницима,
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Заменика Председника општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Казнено-поправног завода Пожаревац – Забеле,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Тополовник, Триброде, Макце и Чешљеву Бару),
 7. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Директора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Рукометног клуба „ВГСК“ Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Ловачког удружења „Голуб“ Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Српске Православне цркве Сираково,
 13. Предлог Одлуке о финансирању Годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2023. години,
 14. Предлози Решења којима се одобравају и финансирају програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, (35појединачних Решењаза клубове),
 15. Предлог Решења о усвајању Захтева ФК „Инг. Мирко Томић“ Триброде, за пренамену неутрошених средстава,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Захтев Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа напуштених паса,
 17. Предлог Правилника о укључивању грађана у буџетси процес,
 18. Предлог Годишњег плана расписивања јавних конкурса за 2023. годину,
 19. Разно.

Број: 0676/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print