Сазив 71. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 06.12.2022. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

71. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 06.12.2022. год. (уторак)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину са Нацртом Кадровског плана општине Велико Градиште за 2022. годину,
 2. Нацрт Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 3. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“ на територији општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште,
 5. Нацрт Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Туристичкој организацији општине Велико Градиште,
 6. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште,
 7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке o доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Радивојевић Небојша),
 9. Нацрт Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (пок. Ђорђевић Драгутин),
 10. Нацрт Решења о престанку права закупа земљишта, закупцу Ортачком друштву „Компанија Стокић“ о.д. Велико Градиште,
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ за 2023. годину,
 12. Нацрт Решења о давању сагласности на План и Програм рада са финансијским планом ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину,
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2023. годину са финансијским планом,
 14. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Акредитоване здравстене установе Дом здравља Велико Градиште за 2023. годину,
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на План рада за 2023. годину Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 16. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи План и Програм рада за 2023. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм рада за 2023. годину Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из Буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину,
 21. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину
 22. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,
 23. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,
 24. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,
 25. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 26. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2023. годину,
 27. Нацрт Решења о именовању Локалног савета родитеља општине Велико Градиште,
 28. Предлог Одлуке о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште,
 29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника општине Велико Градиште,
 30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 32. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Гарево из Гарева,
 33. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста Велико Градиште,
 34. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Директора Дома здравља Велико Градиште,
 35. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште,
 36. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 37. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Туристичке организације Велико Градиште,
 38. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 39. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу обавештења Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште,
 40. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтеваобавештења Одељења за локални економски развој, за Месне заједнице (Дољашница, Макце, Затоње, Курјаче, Сираково, Пожежено, Чешљеву Бару и Тополовник),
 41. Предлог Решења о утврђивању висине стипендије,
 42. Предлог Решења о давању сагласностина Одлуку о промени Ценовника водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 43. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 44. Предлог Решења о давању сагласности на Ценовник пијачних услуга ЈКП „Дунав Велико Градиште,
 45. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника за наплату услуга јавног паркирања возила ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 46. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 47. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу „Дунав Велико Градиште“,
 48. Предлог Решења о давању сагласности на Захтев Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа напуштених паса,
 49. Разно.

Број: 0669/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print