Сазив 20. седнице Скупштине општине за 16.12.2022. год.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

САЗИВАМ

20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 16. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ (ПЕТАК)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годинуса Предлогом Кадровског плана општине Велико Градиште за 2023. годину,
 2. Предлог Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“ на територији општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Туристичкој организацији општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке o доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Радивојевић Небојша),
 9. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (пок. Ђорђевић Драгутин),
 10. Предлог Решења о престанку правазакупа земљишта, закупцу Ортачком друштву „Компанија Стокић“ о.д. Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ за 2023. годину,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада са финансијским планом ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2023. годину са финансијским планом,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Акредитоване здравстене установе Дом здравља Велико Градиште за 2023. годину,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на План рада за 2023. годину Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи План и Програм рада за 2023. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада за 2023. годину Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 23. ПредлогРешења о давањусагласностинаПредлогФинансијскогпланаза 2023 годину Школезаосновно и средњемузичкообразовање „СтеванМокрањац“ Пожаревац,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Посебног Програма о коришћењу средстава буџета општине Велико Градиште за 2022.годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“
 26. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из Буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину,
 28. Предлог Решења о именовању Локалног савета родитеља општине Велико Градиште,
 29. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2023. годину.

 

Број: 06-71/2022-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print