Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга

Јединица локалне самоуправе – општина Велико Градиште објављује Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу с чланом 28. Закона о комуналним делатностима.

Ценовник – гробље

Ценовник  воде и канализације

Ценовник – водоснабдевања и отпадне воде

Ценовник пијачне услуге

Ценовник – паркинг