Сазив 70. седнице Општинског већа за 21.11.2022. годину

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

70. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 21.11.2022. год.(понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању Комисије за израду Нацрта Статута, (Веће даје мишљење),
 2. Нацрт Одлуке о разрешењу и именовању повереника Месне заједнице Сираково,
 3. Нацрт Решења о давању сагласности на Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Чешљева Бара,
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Хиландарског лекарског друштва из Београда,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ФК „Пинкум“ Велико Градиште,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о умањењу почетне процењене вредности непокретности,
 12. Предлог Решења о усвајању Извештаја о ресализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште у 2021. години,
 13. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште Горана Миловановића и ПР Горан Миловановић изградња објекта Гоник Инвест МГ,
 14. Предлог Одлуке о продужењу рока Јавног конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије 

Број: 06-/2022-01-4

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print