Сазив 19. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 23.11.2022. године – са допуном

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/2021 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23.НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ (СРЕДА)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године,
 2. Предлог Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину,
 3. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера,
 4. Предлог Одлуке о објављивању општих и других аката на сајту општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о пријему и управљању донацијама чији је прималац општина Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању општинских шума,
 8. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу и хигијени,
 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 28/16),
 10. Предлог Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године.

допуна

– Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању комисије за израду нацрта Статута
– Предлог Одлуке о разрешењу и именовању Повереника Месне заједнице Сираково
– Предлог Решења о давању сагласности на Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа “Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Број: 06-65/2022-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print