Исправка техничке грешке у Jавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места бр. 111-15/2022-01-3 од 04.11.2022. године

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111- 15 /2022-01-3
Датум: 08.11.2022. године

 

На основу чл.  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 95/2018 и 114/2021) , члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022)

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
бр. 111-15/2022-01-3 од 04.11.2022. године

У Јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места број 111-15/2022-01-3 од 04.11.2022. године који је објављен на огласној табли и на сајту Општинске управе Општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs у рубрици „Конкурси“ и у рубрици „Вести“, врши се исправка техничке грешке у делу који се односи на Доказе који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс тако да  се бришу речи „доказ о положеном испиту за инспектора“ и у делу Напомена бришу се речи „Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада у року од 6 месеци.“

У свему осталом текст јавног конкурса остаје неизмењен.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сања Стојадиновић, дипл. правник

image_pdfimage_print