Сазив 68. седнице Општинског већа за 27.10.2022. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

68. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 27.10.2022. год. (чевртак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

 1. Предлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркуалционих пумпи, термостатичких вентила и делитеља топлоте на територији општине Велико Градиште за 2022. годину,
 2. Предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2023. годину,
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Печаницу),
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Тополовник и Затоње),
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Националног савета Влаха у Републици Србији,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Удружења „Плаво срце 012“ из Пожаревца,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Рам,
 15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Џудо клуба „ВГСК“ Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за ЖОК „ВГСК“ Велико Градиште,
 17. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за СУ „Стишки курјак“ из Курјача,
 18. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за СУ „Дунавац 1929“ из Кисиљева,
 19. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2023. годину,
 21. Предлог Годишњег програма одржавања хигијене на јавним површинама за 2023. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.266/22, тужиоца Миљковић Миодрага из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.295/21, тужиоца малолетног ***, чији је законски заступник мајка Ђурић Маја из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.184/221, тужиоца Николић Славка из Великог Градиште, против тужене Општине Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.288/22, тужиоца Стојановић Зорана из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.382/22, тужиоца Миловановић Војкана из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште,

Број: 06-/2022-01-4     

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.     

 

 

image_pdfimage_print