Одлукa о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Кисиљево и Сираково

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-98/2022-01-1
Датум: 07.10.2022. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 122. став 4. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019) и члана 17. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), Председник Скупштине општине Велико Градиште доноси:

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО И СИРАКОВО

 

I. Расписујем изборе за чланове савета месне заједницеКисиљевои Сираково за 30.ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ,

II. Број чланова који се бирају за савет месних заједница Кисиљево и Сираково је 5.

III. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

IV. Изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020).

V. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”.

број 013-98/2022-01-1

Председник Скупштине

Владимир Штрбац с.р.

image_pdfimage_print