Archive for month: октобар, 2022

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општина Велико Градиште за 2022. годину

На основу Одлуке Општинског већа општине Велико Градиште о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте број 312-64/2022-01-4 од 27.10.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 општина Велико Градиште (у даљем тексту: Правилник) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општина Велико Градиште за 2022. годину

 

Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3
Прилог 4
Прилог 5
Прилог 6
Прилог 7
Прилог 8

image_pdfimage_print

Ускоро бесплатна регистрација власничких паса

Поводом постојећег проблема са псима луталицама који су све израженији, председник општине Велико Градиште Драган Милић одржао је са својим сарадницима састанак са представницима градиштанских удружења за заштиту животиња и Ветеринарске станице.

Том приликом постигнут је договор да се, док не буде изграђено општинско прихватилиште за псе, предузму активности око бесплатне регистрације, односно чиповања, вакцинације и стерилизације животиња како би се устројила евиденција власничких паса.

Уједно се апелује на све власнике да своје псе држе у складу са Законом о о добробити животиња и Одлуком о држању домаћих животиња на територији општине Велико Градиште и не пуштају их саме на јавну површину или изводе без повоца.

image_pdfimage_print

Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2023. годину

1. Образац категоризација
2. Образац 11
3. Образац 1
4. Образац 2
5. Образац 3

image_pdfimage_print

ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Обавештење о планираном искључењу воде због реконструкције водоводне мреже у Великом Градишту – улица Војводе Путника

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, који се снабдевају водом у улици Војводе Путника (део улице код Дома здравља) да ће у току преподневних часова 29.10.2022. године (субота), у периоду од 9 до 12 часова, због реконструкције водоводне мреже привремено бити искључено водоснабдевање.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

Наш број: 2451/2022
Датум: 28.10.2022. године

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

 

image_pdfimage_print

Одложена Oбукa за почетнике у пословању

Општина Велико Градиште обавештава заинтересоване грађане да је одложена Oбукa за почетнике у  пословању , планирана за  28. октобар, са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине, Житни трг 1.

О термину одржавања обуке јавност ће бити благовремено обавештена.

image_pdfimage_print

Отворен конкурс за подношење медијских пројеката у оквиру Програма „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“

У оквиру Програма „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“, који финансира Влада Швајцарске, а спроводи HELVETAS Swiss Intercooperation у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, отворен је конкурс за подношење медијских пројеката. 

Циљ конкурса је унапређење укључивања грађана у процес доношења одлука на локалном нивоу самоуправе.

Конкурс обухвата медијске пројекте припремљене од стране локалних/регионалних медија који покривају територију најмање једне од 15 јединица локалне самоуправе, међу којима је и општина Велико Градиште.

Конкурс за подношење медијских пројеката за подршку унапређењу укључивања грађана у процесе доношења одлука

 

 

image_pdfimage_print

Сазив 68. седнице Општинског већа за 27.10.2022. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

68. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 27.10.2022. год. (чевртак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

 1. Предлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких система путем уградње калориметара, циркуалционих пумпи, термостатичких вентила и делитеља топлоте на територији општине Велико Градиште за 2022. годину,
 2. Предлог Одлуке о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2023. годину,
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Печаницу),
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски развој, (за МЗ Тополовник и Затоње),
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Националног савета Влаха у Републици Србији,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Удружења „Плаво срце 012“ из Пожаревца,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева МЗ Рам,
 15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Џудо клуба „ВГСК“ Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за ЖОК „ВГСК“ Велико Градиште,
 17. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за СУ „Стишки курјак“ из Курјача,
 18. Предлог Решења о одобравању смањења средстава планираних за 2022. годину за СУ „Дунавац 1929“ из Кисиљева,
 19. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2023. годину,
 21. Предлог Годишњег програма одржавања хигијене на јавним површинама за 2023. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.266/22, тужиоца Миљковић Миодрага из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.295/21, тужиоца малолетног ***, чији је законски заступник мајка Ђурић Маја из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.184/221, тужиоца Николић Славка из Великог Градиште, против тужене Општине Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.288/22, тужиоца Стојановић Зорана из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр.382/22, тужиоца Миловановић Војкана из Великог Градишта, против тужене Општине Велико Градиште,

Број: 06-/2022-01-4     

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.     

 

 

image_pdfimage_print

ЈКП “Дунав Велико Градиште“: Обавештење о планираном искључењу воде у Великом Градишту – Ново насеље

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у Великом Градишту – Ново насеље, да ће 27.10.2022. године (четвртак) у периоду од 9 до 12 часова, привремено бити искључено водоснабдевање услед поправке квара.

ЈКП Дунав ће настојати да прекид траје што краће и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

Наш број: 2436/2022
Датум: 26.10.2022. године

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште

image_pdfimage_print

Одржан састанак у вези пристана у Раму и марине на Сребрном језеру

У Великом Градишту данас је одржан састанак председника ове општине Драгана Милића са директором Агенције за управљање лукама Вуком Перовићем и њиховим сарадницима.

На састанку се разговарало о завршетку међународног путничког пристаништа за бродове у Раму као и о реализацији пројекта марине на Сребрном језеру.

Имајући у виду број посета рестаурираној Рамској тврђави повише пристана, на овај начин ће и туристи који пристижу Дунавом  имати прилику да уживају у туристичкој понуди овог краја и уједно бити искоришћен потенцијал Дунава за унапређење међународног и домаћег речног путничког саобраћаја.

Што се тиче изградње марине на Сребрном језеру, једном од центара домаћег и регионалног туризма, месту за одмор и рекреацију, биће смештена на перспективној локацији која спаја Дунав и Сребрно језеро.

Оба инфраструктурна пројекта уврстиће ову општину међу атрактивне дестинације за крстарење Дунавом.

Инвестициони пројекти Агенције у Великом Градишту

image_pdfimage_print

Допуна Обавештења о извођењу гађања и вежби са бојним МЕС за новембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања  и вежбе са бојним минско-експлозивним средствима на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће.

Поред термина за извршење гађања наведених у  Обавештењу о извођењу гађања из пешадијског наоружања за новембар гађања ће се изводти на простору ВК “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље и дана 07, 08, 09. и 10.11.2022. године.

Вежбе са бојним минско-експлозивним средствима ће се изводити на привременом вежбалишту “Велики део“ на простору ВК “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 29.10.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак становништва у означеном простору и најстроже забрањено свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова јер је опасно по животПри наиласку на такав пројектил или неексплодирано минско-експлозивно средство, свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print