Сазив 66. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 26.09.2022. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

66. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 26.9.2022.год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Нацрт Одлуке о распуштању Савета месне заједнице Сираково
  2. Предлог Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023 годину,
  3. Предлог Решења о образовању радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце
  4. Разно

Број: 06-57/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print