Сазив 65. седнице Општинског већа за 19.09.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

65. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  19.09.2022. год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Великој сали СО са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 2022.године,
 2. Нацрт Одлуке о јавним расправама
 3. Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште
 4. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом (“Silver Lake Investment” d.o.o.)
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Кандлбауер Златица)
 6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и Војислав Стојановић)
 7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Компанија “Стокић“)
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миловановић Виолета)
 9. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште
 10. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2022.године до 30.6.2022.године
 12. Нацрт Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2022.годину
 13. Предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Велико Градиште са компетенцијама
 14. Предлог Одлуке о усвајању Плана заштите и спасавања за општину Велико Градиште
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о контроли и искључењу са водоводне мреже корисника комуналних услуга бр.2023/2022 од 12.9.2022.г. ЈКП Дунав Велико Градиште
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (РК ВГСК)
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Миша Живановић“ Средњево)
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ФК Кумане)
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОК ВГСК)
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац)
 21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Иво Лола Рибар“)
 22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Иво Лола Рибар“)
 23. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Дар Инвест)
 24. Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама – информација
 25. Разно

Број: 06-48/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић,с.р.