Сазив 64. седнице Општинског већа за 02.09.2022. године – са допуном

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

64. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 02.09.2022. год. (петак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Одлуке о продужењу рока јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Велико Градиште за 2022.годину,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште)
  3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев Основне школе “Иво Лола Рибар“)
  4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев МЗ Печаница)
  5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев ЈУ Културни центар)
  6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев ЈУ Културни центар)

Број: 0646/2022-01-4

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print