Сазив 18. седнице Скупштине општине за 28.09.2022.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 28.СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ (СРЕДА)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 2022. године,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину,
 3. Предлог Одлуке о јавним расправама
 4. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште
 5. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом
 6. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр. 1 Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште
 7. Предлог Решење о укидању својства јавног некатегорисаног пута
 8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и Војислав Стојановић)
 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Компанија “Стокић“)
 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Кандлбауер Златица)
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миловановић Виолета)
 12. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште (Станојевић Станка)
 13. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште
 14. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште
 15. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2022. године до 30.6.2022. године
 16. Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину
 17. Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама (јавно осветљење) – информација

Број: 06-53/2022-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

image_pdfimage_print