Archive for month: септембар, 2022

„ЕУ за тебе – за културно наслеђе и туризам“ – практичнa презентацијa услова Позива

Kако би помогли што већем броју актера из Голупца, Великог Градишта и Пожаревца да потенцијално искористе финансијску подршку која је актуелно на располагању кроз програм „ЕУ за тебе – за културно наслеђе и туризам“ (укратко информације о Позиву за достављање пројеката у прилогу) општинске управе, локалне туристичке организације и Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ организују практичну презентацију услова Позива и наредних корака при аплицирању.

Радионица ће се одржати:

5. октобра 2022. (среда)

10.00-12.00 часова

Сала Гимназије (преко пута Општине) Велико Градиште

Овим путем позивамо све заинтересоване предузетнике и МСП из сектора туризма, привате изнајмљиваче који поседују категоризоване објекте угоститеље и пољопривредна газдинства која су ангажована у туризму, да присуствују овом догађају и искористе прилику да практично провере и разраде своје идеје, како би што успешније аплицирали и унапредили своје шансе за добијање расположиве финансијске подршке за развој својих активности.

Позив за достављање пројеката

image_pdfimage_print

Водич за праћење примене Стратегије за побољшање положаја особа са инвалидитетом 2020-2024 и Акционог плана

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије реализује пројекат “Примени, прати, промени”, који подржава Влада Швајцарске у оквиру програма „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ”.

Пројекат треба да на нивоу јединица локалних самоуправа допринесе пуном и ефективном учешћу особа са инвалидитетом у друштвеном животу заједнице.

Једна од важних активности пројекта је израда водича за лакше праћење примене спровођења Стратегије и Акционог плана на локалном нивоу, како би сви заинтересовани могли да се лакше упознају са циљевима ове Стратегије.

Водич за праћење примене Стратегије за побољшање положаја особа са инвалидитетом 2020-2024 и Акционог плана

Извор: Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије

image_pdfimage_print

Успешно завршен Фестивал “Штап и канап“

По шести пут, Велико Градиште и Културни центар „Властимир Павловић Царевац“, били су центар позоришне уметности, окупивши уметнике из света аматеризма.

Кроз шест фестивалских дана, од 20. до 25. септембра, у такмичарском програму  “Штап и канап“ фестивала представила су се четири аматерска позоришта из Бољеваца, Ћуприје, Уба и Сонте.

Први дан Фестивала отпочео је свечаним отварањем од стране председника Скупштине општине Велико Градиште Владимира Штрпца.

Све представе такмичарског програма вредновао је жири у саставу  глумаца Аматерског позоришта „Жанка Стокић“ и то: Мирко Јенић, Ненад Михајловић и Ненад Радевић.

Без обзира на скромна средства која су уложена у представе, то није умањило њихов квалитет, већ напротив, све су биле високог квалитета са посебним сценским изразима и изузетним глумачким актерима, који су, заједно, дали печат овогодишњим свечаностима. Жири је имао тежак задатак да донесе одлуку о најбоље изведеним позоришним комадима, чији се квалитет разликовао у нијансама.

По оцени жирија, за трећепласирану представу којој је припала симболична награда – канап, проглашена је представа  „Топ од трешње“, Градског  позоришта „Моравиште“ из Ћуприје.

Друго место и симболична награда – штап, на овогодишњем Фестивалу припало је представи „Не играј на Енглезе“ БАГ Театра из Бољеваца.

Представа која се у целини театрално издвојила од осталих и која је оставила велики утисак на публику, била је „Бајка о позоришту“ Позоришта „Раше Плаовић“ из Уба.

Награде су додељене и за најбољу мушку и женску улогу.

По завршетку свечане доделе награда, својим обраћањем председник Скупштине општине Велико Градиште Владимир Штрбац затворио је овогодишњи фестивал.

Како у Културном центру наводе, општи утисак је да је Фестивал успешно реализован, а све захваљујући подршци општине Велико Градиште и Министарства културе и информисања, који су имали слуха да препознају значај једног оваквог фестивала, у чијем је фокусу позоришна уметност саткана од самог аматеризма.

Фестивал су помогли: СТР „Пасаж“ Велико Градиште, Апотека „Здравље“ Велико Градиште, Компанија „Стокић“ Затоње, Апотекарска установа апотека „Алтеа“ Велико Градиште, „Фреон“ Велико Градиште,  АБС „Комерц“  Велико Градиште, Драгиша Јовановић предузетник Велико Градиште, Привредно друштво ИНПУТО ДОО Велико Градиште, Угоститељска радња „Код Тадића“ Велико Градиште, „Љубиње промет“ Велико Градиште, цвећара „Кристина“ Велико Градиште.

Извор: http://kcvg.org/

image_pdfimage_print

Сазив 66. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 26.09.2022. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

66. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 26.9.2022.год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Нацрт Одлуке о распуштању Савета месне заједнице Сираково
  2. Предлог Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023 годину,
  3. Предлог Решења о образовању радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце
  4. Разно

Број: 06-57/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Јавни позив за прикупљање писаних понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:410-5/2/2022-01-2
Датум: 23. 9. 2022. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 66. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019)  и  члана 27. став 3. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом Месне заједнице Бискупље  председник општине Велико Градиште, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда

 

ПОКРЕЋЕ се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају 20 топола (процењена нето дрвна маса 23,81м3) у виђеном стању, које се налазе на катастарској парцели број 2354 КО Бискупље.

Почетна цена за отуђење предметних топола из јавне својине износи 4.125,32 динара по кубику без ПДВ-а.

Обавеза купца је да сноси све трошкове поступка отуђења, које чине трошкови сече предметних стабала, утовара, одвоза, чишћења терена од насталог лома, ангажовања шумара за жигосање дрвета ван шуме, као и сношење евентуалне накнаде штете према трећим лицима у случају да дође до уништења имовине трећих лица.

Висина депозита која се ради учешћа у поступку мора уплатити износи 9.822,39 динара.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица.

Поступак  отварања приспелих понуда  одржаће се дана 12. 10. 2022. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,  ПИБ, МБ, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за правна лица: назив и седиште,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, ПИБ, МБ и понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-доказ о уплаћеном депозиту, на рачун број 840-961804-78 ОУ  рачун за лицитацију Велико Градиште са позивом на број 97 по моделу 59-110.

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 12. 10. 2022. године до 10.00 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати – понуда за куповину топола“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира купца спровешће Комија у саставу:

  1. Весна Милановић, мастер економиста
  2. Дарко Ивковић, дипломирани инж. шумарства
  3. Живослав Богдановић, дипломирани економиста

Дана 12. 10. 2022. године, након отварања приспелих понуда, уколико постоје два Понуђача са једнаким износом по кубику дрвне масе, избор најповољнијег Понуђача ће се извршити тако што ће се спровести још један круг за подношење  понуда.

Комисија заказује састанак за подношење додатних понуда, који се може одржати и истог дана када и отварање првобитних понуда, понуђачима са истом ценом оставља се рок од 10 минута да поднесу додатну понуду која се доставља у писаном облику присутним члановима Комисије. Понуђачи који се не одазову позиву за састанак за коначну понуђену цену узеће се она цена прибављена у првом кругу.

Понуђач који понуди највиши износ по једном кубном метру, потписује изјаву о висини понуђеног износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета општине Велико Градиште у року од 3 дана од дана утврђивања количине дрвне масе о чему Комисија саставља записник.

Купац се обавезује да исече предметна стабла, одвезе и очисти грање и остало смеће у року од 15 календарских дана од дана потписивања уговора.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Акт о отуђењу предметних топола, донеће Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Комисије, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Заинтересована лица могу обићи локацију и извршити увид у стање топола које су предмет продаје, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву, ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште путем е-адресе milavesna06@yahoo.com контакт особа је Весна Милановић.

 

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за октобар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 05, 06, 11, 12, 19. и 20.10.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Уручена нова опрема за градиштанску Полицијску станицу

Нову опрему за Полицијску станицу у Великом Градишту уручио је данас председник општине Драган Милић командиру Станице Николи Митровићу.

Уручењу су присуствовали и заменик председника општине Слађан Марковић и помоћник командира Славиша Чампар.

Милић је овом приликом навео да ће набављена опрема помоћи да се повећа безбедност оштине, грађана, живота људи, али о и саобраћаја као и рад полицијске службе. Он је рекао и да се и ове године, током туристичке сезоне, показало да није било проблема те да ће општина настојати да увек изађе у сусрет потребама полиције и помогне.

Опрема се састоји од четири велика штампача, два комплета дрога-теста за мерење нивоа психоактивних супстанци у организму и фолиометра за мерење провидности стакала на аутомобилима.

 

 

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
бр.предмета 353-507/2022-06
Датум: 26.09.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • Објекат у функцији туризма са апартманима и пословним простором спратности Су+П+3, на к.п.бр. 4636 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Mega Invest Duo 012“ д.о.о. Велико Градиште и „Silver Lake Investment“ д.о.о. Београд, број предмета 353-507/2022-06.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.09.2022. године до 03.10.2022.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.10.2022.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).,

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print