Сазив 63. седнице Општинског већа за 30.08.2022. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

63. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 30.08.2022. год.(уторак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Решења о продужењу закупа (по захтеву Трансакс д.о.о. Шабац)
 2. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Милош Јовановић Затоње)
 3. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Бекић 001 д.о.о. Мало Црниће)
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев начелника ОУ)
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев директора ЈУ Спортски центар)
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Кусиће)
 8. Предлози Одлука о враћању и коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Макце)
 9. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Одељење за ЛЕР)
 10. Предлог Решења о додели средстава (захтев Спортски савез општине В. Градиште)
 11. Предлог Закључка о обезбеђивању средстава за потребе суфинансирања и предфинансирања пројекта прекограничне сарадње “Заједно можемо победити рак“ (Дом здравља Велико Градиште)

Број: 06-45/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print