Сазив 61. седнице Општинског већа за 10.08.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

61. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  10.08.2022. год. (среда)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

  1. Предлог Одлука о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу захтева Општинске управе општине Велико Градиште, (збирни захтев са три позиције),
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, (изградња мајурске канализације),
  3. Предлог Решења о додели средстава, на основу захтева МЗ Макце, (организација турнира),
  4. Предлог Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, (збирни захтев за МЗ Макце, Тополовник, Мајиловац, Дољашница),
  5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац (oзакоњење објеката).

Број: 06/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.     

image_pdfimage_print