Сазив 60. седнцие Општинског већа општине Велико Градиште за 04.08.2022 – са допуном

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

60. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 04.08.2022.год. (четвртак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације општине Велико Градиште,
  2. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште,
  3. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу захтева Спортског удружења „AS VOLLEY“
  4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева начелника Општинске управе општине Велико Градиште, (солидарна помоћ),
  5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева начелника Општинске управе општине Велико Градиште, (јубиларна награда).

Број: 06/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print