Сазив 58. седнице Општинског већа за 18.07.2022. године

На  основу  члана  11.  и  13.  Пословника  Општинског  већа  општине  Велико  Градиште  (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

58. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  18.07.2022. год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

  1. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о усвајању Ценовника комуналне услуге – радови на редовном одржавању улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште за 2022. годину,
  2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
  3. Предлог Решења  о  давању  сагласности  Предузећу  „Spider  Serbia“  Београд  –  Борча  на  предложени Ценовник услуга,
  4. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу захтева Шах клуба „ВГСК“ Велико Градиште,
  5. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, на основу захтева ФК Сираково.

Број: 06-/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print