Сазив 57. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 11.07.2022. године, са изменом

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

57. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  11.07.2022. год. (п о н е д е љ а к)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Великој сали СО са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. годину, коју је предложио Одбор за награде и признања,
 2. Предлог Одлуке о додели повеље, коју је предложио Одбор за награде и признања,
 3. Предлог Одлуке  о  измени  Одлуке  о  пречишћавању  и  одвођењу  атмосферских  и  отпадних  вода,  коју  је предложио одборник Скупштине општине Велико Градиште Владан Дачић,
 4. Нацрт Одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих општине Велико Градиште за период од 2023–2027. године,
 5. Нацрт Одлуке  о  приступању  изради  Плана  развоја  општине  Велико  Градиште  за  период  од  2023–2033 године – измењен,
 6. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште,
 7. Нацрт Решења  о  поништавању  Решења  Скупштине  општине  Велико  Градиште  број  464-319/2020-01-1  од 14.12.2020. године,
 8. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 9. Нацрт Решења  о  разрешењу  и  именовању  члана  Управног  одбора  Предшколске  установе  „Мајски  цвет“ Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  захтева  ЈУ  Културни  центар „Властимир Павловић Царевац“,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Удружења „Камерни хор Одјек“ Пожаревац,
 12. Предлог Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на број деце у васпитним групама за радну 2022/2023. годину,
 13. Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на спроведен поступак давања у закуп фискултурне сале,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о техничким условима за изградњу водоводних објеката и услова за прикључивање на систем јавног снабдевања водом на територији општине Велико Градиште,
 15. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама (Полугодишњи Извештај за 2022. годину),
 16. Предлог Решења о  одбијању  приговора  Лазић  Милована  из  Великог  Градиште  на  Закључак  Одељења  за урбанизам и имовинско правне послове, као неоснован,
 17. Предлог Решења о усвајању Захтева Ивић Горице из Браничева, за надокнаду штете,
 18. Предлог Решења о усвајању Захтева Стојковић Љубице из Бикиња, за надокнаду штете,
 19. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање Спортског удружења ФК „Млади борац“ из Мајиловца,
 20. Разно.

Број: 06-39/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print