Сазив 17. седнице Скупштине општине за 20.07.2022. године

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 20. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ (СРЕДА)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. годину,
  2. Предлог Одлуке о додели повеље,
  3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода,
  4. Предлог Одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих општине Велико Градиште за период од 2023 – 2027. године,
  5. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2023 – 2033- године,
  6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште,
  7. Предлог Решења о поништавању Решења Скупштине општине Велико Градиште број 464-319/2020-01-1 од 14.12.2020. године,
  8. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,
  9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште,

Број: 06-40/2022-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

 

image_pdfimage_print