Предлог за допуну Сазива 57. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 11.07.2022. године

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ  САЗИВА

57. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 11.07.2022. год. (п о н е д е љ а к)

 

 1. Предлог Одлуке о исплати солидарне помоћи,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваНачелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева заменика Председника општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Председника Скупштине општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског правобранилаштва оштине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваТуристичке организације општине Велико Градиште,
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“,
 8. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште,
 12. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева СД „ВГСК“ Велико Градиште,
 13. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Општинског фудбалског савеза Велико Градиште,
 14. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „ВГСК“ Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ОК „ВГСК“ Велико Градиште,
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Црвеног крста из Великог Градиште,
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтеваПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 19. Предлог Решења о усвајању Плана активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2022-2025. године,
 20. Информација – Записник о редовном инспекцијском надзору извршеном у Општинској управи општине Велико Градиште, број 130-038-27/2022-02 Управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе,
 21. Информација – Записник о редовном инспекцијском надзору извршеном у Општинској управи општине Велико Градиште, број 130-038-28/2022-02 Управног инспектора Министарства државне управе и локалне самоуправе,
 22. Разно.

Број: 0639/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

 

image_pdfimage_print