Обавештење: Одлука о избору директних корисника (привредних субјеката) за реализацију мера енергетске санације

На предлог Комисије за реализацију енергетске санације (удаљем тексту: Комисија), а у складу са  чланом  12. и 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и  стамбених зграда („Сл. Гласник општине Велико Градиште„ бр. 10/22), а на основу члана 70. Статута општине Велико Градиште (“Сл.гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/19), Општинско веће општине Велико Градиште на 59. седници одржаној дана 28.07.2022. г. доноси:

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ  ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ  СУБЈЕКАТА) ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА  ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

image_pdfimage_print