УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ГЛАСАЊА ИЗВАН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ