ЈКП „Дунав Велико Градиште: Обавештење о планираном искључењу воде услед поправке квара у Великом Градишту – улица Жике Поповића

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, који се снабдевају водом у делу града који се налази од раскрснице улица Жике Поповића и Светосавска до раскрснице Жике Поповића и Пере Металца (део око „Идее“) да ће у току преподневних часова 15.07.2022. године, оквирно у периоду од 8 до најдаље 14 часова, због реконструкцији шахте зграде код Идее привремено бити искључено водоснабдевање.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

Наш број:_1541-1_/2022
Датум: 14.07.2022. године

ЈКП „Дунав Велико Градиште“