Сазив 56. седнице Општинског већа за 01.07.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

56. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  1.07.2022. год. (п е т а к)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Спортског савеза општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (набавка тач скрин екрана),
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (солидарна помоћ),
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, (за огрев),
 5. Предлог Одлуке  о  преносу  средстава  у  Текућу  буџетску  резерву,  на  основу  обавештења  Месне  заједнице Чешљева Бара,
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Месне заједнице Чешљева Бара,
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева ФК „Кумане“ из Кумана,
 8. Предлог Одлуке  о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  захтева  Одељења  за  локални економски развој, (МЗ Затоње, Острово, Кисиљево и Макце),
 9. Предлог Одлуке  о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  захтева  ЈУ  Културни  центар „Властимир Павловић Царевац“,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу захтева Туристичке организације оппштине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о давању сагласности „Аррива Литас“ д.о.о. Пожаревац, на регистрацију реда вожње за приградску линију „Велико Градиште – Сребрно језеро“.

Број: 06-/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print