Сазив 16. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 21.06.2022.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/2021 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 21. ЈУН 2022. ГОДИНЕ (УТОРАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Предлог Решења о престанку функције Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 4. Избор Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину,
 6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину,
 7. Предлог Одлуке о изради плана Детаљне регулације за изградњу соларне електране „Печаница – Љубиње“ на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом,
 9. Предлог Одлуке о именовању Локалног антикорупцијског тела,
 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јован Миленковић),
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Бојан Динић),
 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Милошевић Радисав),
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Друштво за трговину транспорт и услуге Бекић 001д.о.о),
 14. Предлог Решења о поништају Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стокић Љубисав),
 15. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Футура Плус д.о.о.),
 16. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић Миланка и Стојадиновић Драгица),
 17. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић Љубиша),
 18. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић Миланче),
 19. Предлог Решења о продужењу важења решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Ћирковић Милан),
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за годину бр.1149/2022 од 27.05.2022.године,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2022.годину ЈУ Народнe библиотекe “Вук Караџић“ Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ Велико Градиште за 2022.годину,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Измену у Плану и програму рада са финансијским показатељима за 2022. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2022. годину,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,
 31. Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену финансијског плана за 2022. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 32. Предлог Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 33. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 34. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 35. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 37. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 38. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 39. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 40. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 41. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 42. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 43. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 44. Предлог Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште.

Напомена: Предлог Одлуке за тачку 3. биће достављен на седници Скупштине, одмах након што Општинска изборна комисија достави Решење о додели мандата наредном кандидату за одборника.

Број: 06-35/2022-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

 

image_pdfimage_print